หัวข้อ : โครงการสัมมนาวิชาการด้านภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 - 13 สิงหาคม 2556 
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส และประเทศออสเตรเลีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโลกทัศน์และประสบการณ์ของบุคลากรในภาควิชาฯ ด้านการจัดการเรียนการสอน
และด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาในต่างประเทศ
ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันที่ : 25 56 12:12 น.
คำสำคัญ :

ภาพประกอบ
 
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "วันวัฒนธรรมพม่า"
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการที่คณะดำเนินการเองฯประจำปีการศึกษา 2557
วรรณกรรมวิจารณ์ ชวนเสพบทกวี สัมผัสสุนทรีย์แห่งถ้อยคำ
ศึกษาดูงานศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มมส
วรรณกรรมวิจารณ์ ชวนเสพบทกวี สัมผัสสุนทรีย์แห่งถ้อยคำ
HUSOC ร่วมโครงการประเพณีบุญมหาสงกรานต์ ประจำปี 2557
ประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557
กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี 2557
สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 2557 รดน้ำดำหัว ขอพรอาจารย์อาวุโส
HUSOC-msu BIG CLEANING DAY 2014
HUSOC BIG CLEANING DAY
HUSOC ร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
ระชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สถาบัน สำนัก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้ง
การประชุม หัวหน้าสำนักงานฯ คณะ สถาบัน สำนัก ครั้งที่ 4 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส
โครงการอบรมให้ความรู้และเพิ่มทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
โครงการสัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ จังหวัด ระยอง
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ โครงการที่คณะดำเนินการเองฯประจำปีการศึกษา 2557
สัมมนา และนิทรรศการภาพถ่ายชุด "ชีวิตพงไพร ลมหายใจในภูเขียว"
แข่งขันผู้นำเชียร์ กีฬาราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 19
โครงการฝึกประสบการณ์การแปลแบบล่าม
วันตรุษจีน ประจำปี 2557
สัมมนาความรู้ท้องถิ่นกับการพัฒนาอีสานในทศวรรษหน้า
บริจาคโลหิต ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส
เทศกาลเล่านิทานนานาชาติครั้งที่ 2 ในประเทศไทย
บริจาคโลหิต ประจำปี 2557 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ประชุมระดมความคิดเห็นในการปฏบัติงานของสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม & มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร
ติวเข้มการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Exit Exam)
สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รศ.ดร.ศุภชัย สมปิโต
MSU Exit Exam
การประกวด การเล่านิทานพื้นบ้าน The MSU Storytelling Contest
งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2557
นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส ชั้นปีที่ 1 เลือกสาขาวิชาโท ผ่านะบบ INTERNET
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม "งานปีใหม่คณะ ประจำปี 2557"
นิสิตสาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ได้รับรางวัลประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี
MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 2014 >> HUSOC HUSOC 2014
1 ทศวรรษ มอดินแดง มอน้ำชี กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข - มมส HUSO - HUSOC
นิเวศวัฒนธรรมอีสานในสถานการณ์ปัจจุบัน
กีฬาสัมพันธ์และงานเลี้ยงสร้างสรรค์ 11 คณะ ประจำปี 2556
แสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2556 ศาสตราจารย์ธงชัย วินิจจะกูล ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญา
กีฬาสานสัมพันธ์และงานเลี้ยงสร้างสรรค์ 11 คณะ ประจำปี 2556
กำเนิดสยามจากแผนที่ 16 ธันวาคม 2556
ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย "กำเนิดสยามจากแผนที่ กับอารยธรรมประชาธิปไตย "
วันแรกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
พิธีเปิดศูนย์เซจง ประจำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นิสิตสาขภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส คว้าสองรางวัล จากสองรายการในการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาจีน
ประชุมหารือกับ ผู้กำกับการตำรวจ จังหวัดมหาสารคาม เรื่องการเปิดปิดเส้นทางจราจร ในพิธีเปิดศูนย์เซจง
ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ด้านการประกันการศึกษา รอบ 6 เดือน
เปิดประเทศเพื่อนบ้านผ่านงานวรรณกรรม
ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556
ถ่ายทอดนโยบายสู้การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557
โครงการศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น
งานกฐินสามัคคี มมส 2556
Thai PBS Campus Tour
บริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2556
แนวทางในการปรับกระบวนทัศน์ของไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
อบรม พัฒนาทักษะภาษาเขมร พม่า ลาว เวียดนาม สำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
เชื่อมโลกสวยด้วยภาพ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส ร่วมจัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน
ทำบุญถวายเทียน ณ วัดมหาผล ตำบลท่าขอนยาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ศึกษาดูงาน
ศูนย์เซจง เกาหลี เยี่ยมพิพิธภัณฑ์เกาหลี
วาระประเทศไทย ThaiPBS ติดตามประเด็นจากการสัมมนา "มนุษย์-สังคม 2"
โรฮิงญา...บนเส้นทางสุดขอบโลก
เปิดประตูสู่โลกตะวันออก 2556
สัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2556
กีฬาอิทนนิลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2556 husoc
1 หลักสูตร 1 ศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2556
โครงการสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ศึกษาดูงานด้านสโมสรนิสิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557
โครงการสัมมนาวิชาการด้านภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
แนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรี
ละครเวที ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา และ มัทนะพาธา
นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน ครั้งที่ 12”
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แสดงความยินดี รศ.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
สัปดาห์วันชาติสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส 2556
วันภาษาไทยแห่งชาติ 2556
ประชุมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต
สทท. สัมภาษณ์สด ศูนย์อาเซียนศึกษา มมส.
ต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาติไทย กับ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (เฉยๆ)
ประวัติศาสตร์ สอนให้เรารู้ว่า..
งานวินัยนิสิตพบ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ 3-7-2556
งานวินัยนิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา 3-7-2556
โครงการวันสุนทรภู่ 26-มิ.ย.-2556
ปลูกต้นไม้ประจำปี มมส. 24-6-2556
ประกวดดาว-เดือน HUSOC-2556
ศิลปินแห่งชาติสัญจร ฐานศิลปะ 4 วรรณศิลป์
ไหว้ครู-สู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพี่พัฒนาชุมชน
สถานทูต ผู้ประกอบการ และนิสิต ก้าวใหม่ในชีวิตประชาคมอาเซียน
กิจกรรมรับน้องร้องเพลง วันที่ 11- 13 มิ.ย. 2556
Fieldwork in changing Myanmar - challenges and prospects 2013
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
ปฐมนิเทศนิสิต ปี1
บรรยากาศการปฐมนิเทศนิสิตปี 1 (ส่วนกลาง)
โครงการ การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มมส
โครงการสัมมนาวิชาการ ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศาลโลก กับ คดีปราสาทและเขาพระวิหาร
สอบสัมภาษณ์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง
ปัจฉิมนิเทศนิสิตกัมพูชา
สัมมนาโครงการชุมชนท้องถิ่นใต้ขอบฟ้าอุษาคเนย์ ครั้งที่ 2
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission)
พิธีปิดโครงการอบรมภาษาอาเซียนระดับต้น 2556
โครงการอบรมภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสารและการเรียนการสอนในระดับต้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงาน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานวันสงกรานต์ มมส. 2556
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ 2556
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เทพีสงกรานต์ 2556
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ มหาวิทยาลัยห่าโน๋ย ประเทศเวียดนาม
แสดงความยินดีแก่ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล ในโอกาสได้รับการเชิดชูเกียรติ
โครงการวิพากษ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บรรยากาศการรับประทานอาหารเที่ยง ของบัณฑิต
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส. ซ้อมรับปริญญา วันแรก
เตรียมงานจัดภูมิทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ
พิธีมอบเหรียญรางวัลกีฬาเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ประชุมลงคะแนนเสียง เสนอชื่อ นายกสภา มมส.
สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี ระบบพิเศษ
ประชุมฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2556
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์
ประชุมเตรียมความพร้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประชุมงานแข่งขันกีฬาเทนนิส
โรงเรียน บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา เยี่ยมชม คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส.
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส. ออกศึกษาสำรวจลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ณ เกาะสมุย
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "ประวัติวรรณคดีนิพนธ์กับการสร้างชาติ"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศึกษาดูงานประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (Americ
งานเทศการเล่านิทานนานาชาติ ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ทางภูมิศาสตร์ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง.
นิสิตวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส. คว้า 2
แถลงข่าว เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1
ผอ.สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มมส. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555
เสวนาวิชาการเรื่อง “โรฮิงญา : ประวัติศาสตร์ สิทธิ และอนาคตของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกลืม”
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. - มมส.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ และ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดสัมมนาชุมชนโบราณบ้านเชียงเหียน
คณบดี ชมพิพิธพัณฑ์มีชีวิต
บรรยายความคาดหวังและความต้องการของหน่วยงานเอกชนที่มีต่อนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพ งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 11 คณะ ประจำปี 2556
คณะมนุษยศาสตร์ มมส. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร
งานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน และ งานเลี้ยงปีใหม่คณะ วันที่ 5 มกราคม 2556
งานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน วันที่ 4 มกราคม 2556
คณบดีคณะสาธารณสุขมอบของที่ระลึกในโอกาสวันปีใหม่ แก่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช่าปีใหม่ 2556 แก่ท่านอธิการบดี มมส.
บุคลากรสายสนับสนุน มอบกระเช่า และขอพรปีใหม่จากท่านคณบดี
งานเลี้ยงปีใหม่ มมส. 2013 และ ประกวดธิดา รีไซเคิล
นิสิตสาขาภาษาจีน คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโต้วาทีภาษาจีน ระดับอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงาน วันคริสต์มาส
Shigeharu tanabe บรรยายเรื่อง แนวคิดพิธีกรรมและชุมชนปฏิบัติกับการศึกษาสังคมหลังยุคโครงสร้างนิยม
ศูนย์หนังสือมอบส่วนลดตามโครงการ "ทุก 5,000 รับ 300 สนับสนุนกิจกรรมปีไหม่ลูกค้า 2556"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล ๒ รางวัลจากการประกวดโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555
โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ เมืองฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันพากย์เสียงภาพยนตร์และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับภาคตะวันออกเฉี
จัดงานมุทิตาจิต ต่อผู้เกษียณอายุ
โครงการ HUSOC ห่วงใยนิสิต ใส่ใจชุมชน
โครงการศาสนากิจเชิงสร้างสรรค์